CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Planuoti

 Visų įgyvendinančių institucijų Lyčių lygybės plano bendra sandara ir metodologija buvo konstruojama sekančiai:

  • Pirminių duomenų rinkimas (daugiausia kiekybinių per internetinę apklausa, įtraukiant darbuotojų karjeros trajektoriją, mokslinio darbo aplinką ir šeimos ir darbo derinimą)
  • Kiekybinių antrinių duomenų rinkimas ir analizė
  • Nacionalinių ir vidinių (lokalinių) įstatymų, tvarkų, procedūrų ir praktikų apžvalga
  • Kiekybinis vertinimas institucijoje, pasitelkiant vizitus ir fokus grupes.

Atsižvelgiant į labai skirtingus nacionalinius kontekstus, vietines kultūras ir institucijų, kurios įgyvendino projektą INTEGER tipus, pasitelktos įvairios metodologijos LLP kūrimui. Skirtingos strategijos, siekiant užtikrinti efektyvų ir tvarų LLP įgyvendinimą.

Toliau rasite žingsnius ir elementus, kurie padės jums susiplanuoti savo veiksmus: