Vertinimo įrankių rinkinys

Siekiant padėti lyčių lygybės planus įgyvendinančioms tyrimų ir aukštojo mokslo institucijoms, INTEGER projekto komanda, GESIS Leibnico Socialinių mokslų institute, parengė šablonų rinkinį, kuris gali padėti atlikti įvertinimą.

Šios priemonės yra INTEGER Lyčių lygybės planų, įgyvendinamų tyrimų ir aukštojo mokslo institucijose, įsivertinimo Gairių papildymas.

Įsivertinimo kontrolinis sąrašas apžvelgia žingsnius, kurie būtini LLP paruošiamuosiuose vertinimo etapuose. Tolimesnė informacija apie kiekvieną žingsnį pateikta antrajame INTEGER LLP įsivertinimo gairių skyriuje.

Duomenų rinkimo šablonas yra skirtas nuolatiniam lyčių lygybės duomenų rinkimui: nustatyti moterų ir vyrų atstovavimą skirtinguose pareigybėse ir sprendimų priėmimo organuose bei struktūriniuose padaliniuose.

Kiekybinei ir kokybinei duomenų analizei šis įrankių rinkinys siūlo tris ataskaitos šablonus, kurie apima tris siūlomas įsivertinimo perspektyvas: konteksto ataskaitos šablonas, proceso ataskaitos šablonas ir poveikio ataskaitos šablonas.

Pabaigoje pateikiamas galutinis įsivertinimo ataskaitos šablonas, skirtas galutinės ataskaitos parengimui; jame pateikiama struktūra ir sąrašas problemų, į kurias būtina atkreipti dėmesį įsivertinant.