Veiksmų plano kūrimas

The purpose here is to construct tailored Transformational-Gender Action Plans (T-GAP) based on the findings of the baseline data assessment, and taking into account inputs from Experts and Ambassadors.

Visos trys INTEGER vykdančios institucijos (CNRS, TCS ir ŠU) sėkmingai sukūrė savo Lyčių lygybės planus, kurie pritaikyti tų institucijų struktūrai, organizavimui, kultūrai ir poreikiams. Šitai atlikta pasitelkus pradinius duomenis ir jų vertinimą. Planai buvo vykdomi instituciniame ir vietinių padalinių (fakultetų, mokyklų) lygmenyse.

Planai buvo patvirtinti kiekvienos institucijos vadovų ir sėkmingai įgyvendinti jų įgyvendinimo komandų. Planai realizuoti pagal šias keturias temas:

  • Vadovų įgalinimas;
  • Organizacinė struktūra
  • Karjeros plėtojimas
  • Darbo ir šeimos derinimas

Planai privalo būti lankstūs ir kiekvienais metais peržiūrimi bei koreguojami.