Sukurk savo tinklą

Tikslas – sukurti ryšius organizacijoje tarp Plano įgyvendinimo komandų ir organizacijų, kurios turi patirties institucinės transformacijos ir lyčių lygybės planų įgyvendinime. Identifikuoti ir patraukti aukštojo mokslo ir tyrimų institucijas, kurios gali būti gerųjų praktikų ir priemonių pavyzdžiu, keičiantis su jomis gerąja patirtimi.
Pirmasis etapas: rasti institucijas

kurios turi patirties jus dominančioje srityje. Ši patirtis gali būti susijusi su atskiromis iniciatyvomis, kurios davė rezultatų (pvz.: sėkminga mentoriavimo programa moterims mokslininkėms) arba platesnės, holistinės institucinės transformacijos. Tinkamas institucijas galite rasti Athena Swan nominantų saraše, Europos mokslinių tyrimų universitetų lygos saraše ir US NFS ADVANCE nominantų saraše. Rasti specifinius asmenis ir universitetus jums gali padėti UK Equality Challenge Unit.

Antrasis etapas: Kontaktas

Kai tinkamos institucijos identifikuotos, sekantis žingsnis yra mentoriavimo santykių užmezgimas. Tam reikalinga komunikacija bei pasiruošimas vizitams ir/arba susitikimams.

Trečias etapas: vizitams

Vykstant vizitams, sudarykite sąrašą interviu (pvz. tiesiogiai su asmenimis, kurie susiję su institucine kaita,  mokslinių tyrimų/akademiniu personalu katedrose, personalo tarnybos / skyriaus direktoriumi, pagrindiniais vadovais). Vizitai į institucijas ir susitikimai su įgyvendinimo komandomis gali būti vykdomi ir mentoriaujančiosios institucijos atstovų. Taip pat rekomenduojame vizitus į mentoringą atliekančią instituciją.

Ketvirtas etapas: Mentoringo ryšio išlaikymas

Siekiant palengvinti patirties apsikeitimą būtina išlaikyti bendravimą su institucija. Kai mentoringo ryšys užmegztas ir garantuotas, kontaktiniai asmenys mentoriaujančioje institucijoje, kuometreikia, turėtų nuolatos patarinėti įgyvendinančiosioms komandoms.

Visų etapų metu svarbu:

Būtina dalintis naujausia informacija, siekiant kad kiekvienas socialinis partneris būtų informuotas apie potencialiai naudingus kontaktus ir organizacijas.

 

Susipažinkite su mūsų Ambasadoriais ir Ekspertais