Pažink savo instituciją

Duomenų rinkimas ir apklausų vykdymas sudaro pagrįstą pagrindą, kuris reikalingas siekiant sukurti visaapimantį Lyčių lygybės planą, kuris padėtų tinkamai įveikti problemas.

Egzistuoja įvairūs būdai, kuriais galima pažinti savo instituciją, nustatyti intervencijos formas ir tikslinius veiksmus, reikalingus skatinti bei sukelti pokyčius, užtikrinant lyčių lygybę tiksliniame institucijos padalinyje:

  • Internetinė apklausa – kiekybiniams ir kokybiniams duomenims surinkti
  • Vizitai ir tikslinės grupės diskusijos

Duomenų rinkimui:

  • susisiekite su savo personalo tarnyba ir kokybės užtikrinimo / tyrimų kokybės vertinimo padaliniu ir pasidomėkite, kurie duomenys yra surinkti ir prieinami, kurie iš jų yra suskirstyti pagal lytį;
  • Rinkdami mažų padalinių personalo duomenis, pasidomėkite tarptautiniais apibrėžimais
  • Pasirenkant veiklas, kurias įtrauksite į savo LLP stebėjimo ir įgyvendinimo procesą, apsvarstykite LLP tikslus, įveikiančius ir lyčių nelygybę institucijoje