Lyčių lygybės kompetencijų įgijimas

Siekiant įtraukti vyrus ir moteris į institucinės kultūros pokyčius ir tuo pat metu transformuoti lyčių struktūras, reikia organizuoti aukščiausios kokybės mokymus.

Šiuo metu nėra  tokio pobūdžio programos ar bendrų gairių organizacijoms, norinčioms šia tematika vykdyti aukštos kokybės mokymus lyčių lygybės tema. Siekiant atlikti tokio pobūdžio mokymus šia tema institucijos viduje, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aplinką ir kontekstą apimančius tris veiksnius:

1) Mokymo kokybę
2) Mokymosi metodologijas
3) Mokytojo/mokymų vadovo profilį

Tuomet, vykdant ar vedant mokymus reikėtų atkreipti dėmesį į:

1) Turinį ir medžiagą: kokios temos yra svarbios organizacijai? Kurios mokymo priemonės yra tinkamiausios?
2) Mokymo ir mokymosi metodologijas: kurios priemonės tinkamiausios siekiant užsibrėžtų mokymo tikslų? Kurie pratimai/pratybos/užduotys tinka labiausiai?
3) Mokytojo/mokymų vadovo profilis: Kokias žinias, įgūdžius ir kompetencijas turi mokytojas/mokymų vadovas? Kas tai patvirtina?