Keitimosi patirtimi seminaras

Pasikeitimo patirtimi seminarų tikslas – pasidalinti žiniomis ir gerąja praktika, kuri aprėpia platesnį ekspertų praktikų tinklą.

Pasikeitimo patirtimi seminarų tikslas – pasidalinti žiniomis ir gerąja praktika, kuri aprėpia platesnį ekspertų praktikų tinklą.

Šių seminarų idėja – dalintis mokymosi praktika, sukaupti bendras problemas, prieigas ir mokymosi patirtį; perteikti bendras prieigas, kurios skirtos įgyvendinimo kliūtims įveikti:

  • Problemų organizacijose pristatymas
  • Dalijimasis bendromis problemomis
  • Diskusija ir sutarimas dėl prieigų
  • Kiekvienos temos bendrų veiklų aptarimas
  • Prieigų, tinkamų vietinėms sąlygoms, nustatymas
  • Prieigų taikymo, organizacinių ir vietinių Lyčių lygybės planų prieigų, skirtų vietinėms sąlygoms, pritaikymas

Galimi dalyviai:

  • Lyčių lygybės ekspertai (vidiniai ir/arba ekspertų grupė) ir Ambasadoriai pateikia patarimus prieigoms ir įgyvendinimo komandoms. Tai vykdoma per mentoringo programą.
  • Organizacijos įgyvendinimo komandos nariai;
  • Vietinės įgyvendinimo komandos nariai: katedrų vedėjai ir viena moteris mokslininkė bei vienas mokslininkas vyras iš kiekvienos iš įgyvendinančiųjų komandų;
  • Vertintojai

 Išmoktos pamokos – esminis organizacijos, kuri įsipareigojusi tęsti kultūros tobulinimą ateityje, komponentas.

Per projekto vykdymo laikotarpį, partneriai įgijo patirties ir atrado galimybes, kaip tobulinti įgyvendinimo procesą. Pastarosios pateiktos žemiau.  Išmoktos pamokos – išskirta specifinė išgyventa patirtis ar išmoktas elementas, ar detalizuota rekomendacija. Išmoktos pamokos –mokymusi grįstas procesas, kuris suteikia galimybę aptarti sėkmes, netikėtas pasekmes ir rekomendacijas.

Jos leidžia aptarti tai, ką buvo galima daryti kitaip, kodėl atsitiko vienaip ar kitaip, ar kaip išvengti klaidų tolimesniame įgyvendinimo etape.

Šios pamokos leidžia įgyti efektyvių žinių, kurios užtikrina tai, kad naudinga informacija yra įtraukiama į planavimo, proceso ir veiklos etapus.