CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dalijimasis rezultatais

Planning effective communication and dissemination strategies with the adequate dissemination material is part of this process and aim at promoting knowledge sharing, greater public awareness, transparency, and education.

Tikslas – sukurti tvarų ir rezultatyvų veiklos ciklą, kuris įgytų išliekamąją vertę. Ciklas privalo turėti maksimalų poveikį: reikalauti optimalių investicijų; siekti sistemos tobulėjimo; konsoliduoti žinias ir nešvaistyti pastangų/išteklių;  daryti poveikį institucijos politikos formavimui per grįžtamąjį ryšį.

Sklaidos strategiją galima paaiškinti kaip priemonių rinkinį, kuris pristato, leidžia pažinti tyrimų rezultatus tikslinei auditorijai ir socialiniams partneriams, tam tikru metu siunčiant aiškias ir specifines žinutes.

Projekto metu identifikuoti penki strateginiai sklaidos ir panaudojimo lygiai:

  1. Aiškus, logiškas sklaidos uždavinių plėtojimas
  2. Strategija, skirta išsiaiškinti, kuriuos rezultatus ir kokiai auditorijai viešinti. Pagal tai planuoti marketingo ir viešinimo iniciatyvų veiklas.
  3. Išsiaiškinti, kokios organizacinės (institucinės) prieigos tinka socialiniams partneriams bei paskirstyti pareigas ir resursus.
  4. Renkant ir identifikuojant rezultatus, kuriama strategija, kaip vykdyti sklaidos veiklas bei gauti grįžtamąjį ryšį
  5. Veiklos efektyvumo stebėjimas ir vertinimas, siekiant pagerinti skaidos veiklos efektyvumą

Sklaidos metodų yra labai daug. Siekiant išsirinkti tinkamą metodą, reikia įgūdžių, kurie padėtų pasiekti auditoriją ir sklaidos strategijos tikslą. Vykdant savo iniciatyvą ir planuojant skaidos strategiją, pasitelkite šiuos informacijos sklaidos kanalus:

  • Profesionalūs žurnalai, naujienlaiškiai, plakatai;
  • Pristatymai konferencijose,  darbo grupėse, demonstracijose ir pan.;
  • Tinklaveika;
  • Internetinė komunikacija;
  • Konferencijų ir darbo grupių organizavimas