CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rezultatai

PERSPEKTYVOS IR POVEIKIS

Kiekvienoje institucijoje buvo pasiektas akivaizdus progresas. Lyčių lygybės planai išlieka lankstūs ir, atsižvelgus į išorinio vertinimo ataskaitas, yra pertvarkomi.

Pokyčiai išliks ir pasibaigus projektui dėl kiekvieno partnerio organizacijose įgytų kompetencijų ir organizacijų aukščiausio lygio vadovų įsipareigojimo, dėl ko padidėjo institucijų reputacija ir išsiplėtojo jų profilis. Projekto veiksmų institucionalizavimas (pvz. naujų strategijų plėtojimas) dabar tampa visų trijų vykdančiųjų institucijų prioritetu.

Partneriai norėtų, jog INTEGER taptų praktiniu pavyzdžiu didesnėms mokslo organizacijų bendruomenėms, kurios siekia lyčių lygybės pokyčių, kartu su panašiomis vykdomomis iniciatyvomis, tokiomis kaip 7BP finansuojamais ‚struktūrinių pokyčių‘ projektais arba GENDER-NET ERA-NET. Tai pilotinė, novatoriška tarptautinė tyrimų strategija, apjungianti pagrindinius nacionalinio lygmens veikėjus (pvz., ministerijų, mokslo finansavimo agentūrų ir nacionalinių organizacijų, susitelkiančių skatinti lyčių lygybę, atstovus).