CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

INTEGER konsorciumas

Projektas INTEGER iš keturių Europos tyrimų ir aukštojo mokslo institucijų subūrė susitelkusį ir subalansuotą konsorciumą

 

Centre National de la Recherche Scientifique

 

  CNRS, Prancūzija
  Koordinatorius ir įgyvendinantysis partneris

 

 

Prancūzijos nacionalinis mokslinių tyrimų centras yra valstybės finansuojama nacionalinė tyrimų organizacija (CNRS), įkurta 1939 m. Tai didžiausia tyrimų organizacija Europoje, CNRS vykdo tyrimus visose srityse. Ji yra daugiausia ERC dotacijų turinti institucija Europoje ir pagal publikacijų skaičių 2006-2010 m. yra pirmoji pasaulyje (SCImago mokslo institucijų rangų skalė). CNRS turi daugiau nei 34000 darbuotojų, 1100 laboratorijų, kurių dauguma yra jungtinės laboratorijos su universitetais. CNRS vykdo eilę ES-BP finansuojamų projektų ir šiuo metu koordinuoja penkis ERA-NET projektus ir dalyvauja daugiau nei dešimtyje projektų.

Moterų misija (ang. MPF - Mission for the Place of Women) įkurta 2001 m. liepą. CNRS tapo pirmąja vieša tyrimų institucija Prancūzijoje įkūrusi tokią struktūrą ir programą. Ji atsakinga už lyčių lygybės organizacijoje kūrimą, veiklų puoselėjančių lygybę įgyvendinimą ir vertinimą. CNRS įsipareigojo vystyti lyčių lygybės planus savo 2009-2013 m. “Contract of Objectives”  su Prancūzijos vyriausybe. INTEGER projekto dėka, 2013 m. vieną iš jų pritaikė ir tapo CNRS lyčių lygybės moksle programos savininku ir vykdytoju.

 

♦ Susisiekite projekto koordinatorių: Dr Anne Pépin, Director of the Mission for the place of Women at CNRS -

♦ Susisiekite Europos projekto vadovas: Jeanne Collin, Mission for the place of Women at CNRS -

 

Trinity College Dublin

TCD, Airija
Įgyvendinantysis partneris

 

Trinity koledžas įkurtas tradicijos ir inovacijų samplaikoje – 1592 m.   Siūlo visų lygių studijų programas 24-iose katedrose ir 3-uose fakultetuose: meno, humanitariniuose ir socialinių mokslų; inžinerijos, matematikos ir mokslo; ir sveikatos apsaugos. 47 arų plote Dublino centre, Trinity studijuoja 17000 studentų iš 32  Airijos apygardų, o 16% studentų atvykę iš užsienio.

Universitetas siekia aukšo lygio meistriškumo tiek tyrimuose, moksle, tiek kiekvieno savo studento mokymosi patirties tobulinimo bei lygiateisio jų įtraukimo į Trinity bendruomenę. Universitetas ir toliau skleis savo žinias ir patirtį Dublino miesto labui, šaliai ir tarptautinei bendruomenei.

WiSER - The Centre for Women in Science & Engineering Research (Vietinis koordinatorius) įkurtas 2006 m. Centro tikslas –‚įdarbinti, išlaikyti, sugražinti ir progresuoti‘ moteris akademiniame darbe, inžinerijos ir technologijos mokslų srityje. Dirbama skirtinguose lygmenyse: pradedant nuo tiesioginio darbo su moterimis mokslininkėmis ir tyrėjomis, baigiant derybomis su Koledžo valdžia,  tinklų kūrimu su kitomis STEM moterų organizacijomis šalies ir tarptautiniu mastu.

 

♦ Susisiekite vietos projekto koordinatorių: Prof Eileen Drew, Director of the Centre for Women in Science & Engineering Research - Eileen.drew@tcd.ie

Šiauliai University
 
ŠU, Lietuva
Igyvendinantysis partneris

 

Šiaulių universitetas – didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje. Universitete galima rinktis studijų programas iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų. Yra vykdomos bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijos. Taip pat galima rinktis tęstinį mokymą, neformalaus visuomenės švietimo programas, papildomąsias studijas, programas kolegijų absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje. Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine forma.

Universitetui priklauso 6 fakultetai ir 2 institutai, kurių siūlomos studijų programos bei specializacijos sukurtos atsižvelgus į šiandienos rinkos paklausą ir įvertinus specialistų poreikį po penkerių ar daugiau metų. Todėl savo studentams universitetas siūlo jungtines studijų programas su Lietuvos bei kitų šalių aukštosiomis mokyklomis, kurios leidžia dalį programos įgyvendinti ne Lietuvoje ir tokiu būdu įgyti ne tik tarptautinės patirties, bet ir jungtinį kvalifikacinį laipsnį. Programos su gretutinių studijų galimybe skirtos įžvalgiems, gabiems studentams, jas baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Universitete atliekami moksliniai tyrimai humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Veikia Biomedicininės inžinerijos mokslinis centras, Edukacinių tyrimų mokslinis centras, Energetikos ir ekologiškai švarių technologijų mokslinis centras, Fizikinių procesų modeliavimo mokslinis centras, Menotyros mokslinis centras, Socialinių tyrimų mokslinis centras, Specialiojo ugdymo mokslinis centras, Visuomenės sveikatos ugdymo mokslinis centras, Nuotolinių studijų centras, Lyčių studijų centras, įsteigta Šiaulių universiteto gimnazija.

Šiaulių moterų studijų centras – vienas pirmųjų Baltijos šalyse – įkurtas 1998 m., pertvarkytas į Lyčių studijų institutą 2005 m., 2007 m. į Lyčių studijų centrą. Šiandien funkcionuoja kaip tarpdisciplininis akademinius tyrimus apie moteris ir lytis vykdantis padalinys. Centras taip pat atlieka svarbią funkciją formuojant lyčių lygybės politiką Lietuvoje. Esminis LSC tikslas yra Lyčių lygybės planų taikymas universitete, mokslo ir tyrimų lyčių studijų srityje plėtojimas ir sklaida.

 

♦ Susisiekite vietos projekto koordinatorių: Prof Virginija Sidlauskiené, Head of Gender Studies and Research Center - Svirginija@cr.su.lt

 

GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences

 

GESIS, Vokietija
Išorinis vertintojas

 

GESIS – Leibnico socialinių mokslų institutas – didžiausia socialinių mokslų infrastruktūros institucija Vokietijoje, kuri įsikūrusi Mannheime, Kiolne ir Berlyne. Ji teikia tyrimais paremtas infrastruktūros paslaugas visuose tyrimų ciklo etapuose, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. GESIS atlieka savo tęstinius ir tarpdisciplininius tyrimus trijose srityse: socialiniuose moksluose, apklausų metodologijoje ir taikomuosiuose kompiuterių ir informacijos moksluose.

CEWS- Center of Excellence Women and Science įkurtas 2000 m. Centras, kaip nacionalinė ašis, orientuotas į nacionalinį lygių galimybių moterims ir vyrams moksle bei tyrimuose įgyvendinimą. Centras atlieka tyrimus lyčių nelygybės tematika, teikia tyrimų paslaugas politikams, socialiniams partneriams, universitetams, mokslo institucijoms ir politiniams komitetams. CEWS tyrimai orientuoti į lyčių nelygybės visuomenėje tyrimus, įskaitant aukštojo mokslo politikos ir mokslininkų karjeros tyrimus.

Atliekamas lyčių lygybės programų, politikos ir priemonių  monitoringas ir vertinimas.

GESIS yra Leibnico Asociacijos, kuri sujungia 89 nepriklausomus tyrimų institutus Vokietijoje, narė.

 

♦ Susisiekite vietos projekto koordinatorių: Anke Lipinsky, Scientific associate at the Center of Excellence Women and Sciences - Anke.Lipinsky@gesis.org