CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Apie projektą INTEGER

Projekto INTEGER tikslas - sukelti institucinę kaitą, sukuriant aplinką, kurioje moterys ir vyrai gali lygiavertiškai dirbti. Tam sukuriamas ir įgyvendinamas lyčių lygybės planas.

KONTEKSTAS

INTEGER’s task is to address gender imbalances through the adoption of Transformational Gender Action Plans (T-GAPs) by :

  • Moterų mokslininkių matomumo ir lyderystės galimybių didinimas
  • Įdarbinimo/atleidimo ir paaukštinimo pareigose strategijos ir praktikos stebėjimas bei keitimas diegiant moterų ir vyrų pusiausvyrą
  • Lyčių lygybės užtikrinimas sprendimus priimančiose organuose/komitetuose
  • Mentoringo programų ir mokymų vykdymas lyčių ir lyčių lygybės suvokimui skatinti, siekiant pašalinti išankstinius nusistatymus visuose institucijos lygmenyse
  • Aukšto lygio susitikimų planavimas
  • Lyčių lygybės, kaip esminės mokslo tobulinimo vertybės, siekimas

Nepaisant institucijų įsipareigojimų lyčių lygybei skatinti, moterų skaičius ypač žemas profesoriaus (A lygio) ir jį atitinkančiuose lygmenyse. Moterys netolygiai atstovaujamos sprendimus priimančiuose organuose ir komitetuose.

2009 m., Europos Komisija, įkvėpta Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės mokslo fondo vykdomos ADVANCE programos (ADVANCE Program), pagal 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programą Mokslas visuomenėje pradėjo naują kvietimą. Šio kvietimo tikslas – tiesiogiai remti universitetus ir tyrimų organizacijas vykdyti struktūrinę kaitą, įgyvendinant lyčių lygybės planus.

Projektas INTEGER (Institucinė kaita skatinanti moterų ir vyrų lygybę moksle) buvo pateiktas vienam iš pirmųjų kvietimų. Šis kvietimas atnaujinamas kasmet ir taip per sėkmingai finansuojami projektai, padedantys kurti praktikų ir vertintojų bendruomenę, kuri jau dalinasi rezultatais ir gerąja patirtimi (žr. Resursai).

INTEGER projekto, kuris finansuojamas EK nuo 2011 m. iki 2015 m., tikslas – susitelkti ties lyčių nelygybe STEM (Mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) tyrimuose dviejuose – instituciniame (t. y., institucijoje kaip mechanizme) ir vietiniame (t. y.,tiksliniuose fakultetuose/institutuose/katedrose) lygmenyse. Tai daroma pasitelkiant Lyčių lygybės planus (LLP), kurie sukurti atsižvelgiant į pradinius institucijos tyrimo duomenis, kurie gauti sugrupuojant vertinimą visose trijose partnerių institucijose (žr. Mūsų partneriai)

 

UŽDAVINIAI

LLP kūrimui buvo sukurtas bendras šablonas visoms INTEGER institucijoms ir apėmė sekančius elementus:

  • Kiekybinių antrinių duomenų rinkimas ir analizė
  • Nacionalinių ir vidinių (lokalių) įstatymų, procedūrų ir praktikų apžvalga
  • Pirminių duomenų rinkimas (daugiausia kiekybinių per internetinę apklausa, įtraukiant moterų ir vyrų mokslinės karjeros kelią, darbo aplinką ir šeimos ir darbo derinimą)
  • Kiekybinis vertinimas vietiniame lygmenyje pasitelkiant studijų vizitus ir fokus grupes.

Keturios LLP temos ir esminiai lyčių lygybės pažangos rodikliai:

                                       

Atsižvelgiant į labai skirtingus nacionalinius kontekstus, vietines kultūras ir institucijų, kurios įgyvendino projektą INTEGER tipus, pasitelktos įvairios metodologijos LLP kūrimui. Pasirinktos ir skirtingos strategijos, siekiant užtikrinti efektyvų ir tvarų LLP įgyvendinimą.

Kiekvienas partneris savo veiklą orientavo į kelis vietinius instituciniais padalinius. Buvo siekiama palyginti skirtingų disciplinų aplinkos kultūras, diegti bendruomeniškumo jausmą bei įžiebti tiek sveiką konkurencingumą tarp tikslinių padalinių.